Sankthansfeiring 2022

Velkommen til Sankthansfeiring for store og små på stranden torsdag 23.06.2022, fra kl. 17:00.

Det blir grilling og bål-brenning. Ta med grillmat, badetøy og godt humør.

Ta gjerne med brennbart de ønsker å bli kvitt. Impregnert og malt trevirke må leveres til avfalls-stasjon.

Sankthansfeiring 2020

Velkommen til Sankthansfeiring for store og små på stranden tirsdag 23.06.2020, fra kl. 17:00.

Det blir grilling og bål-brenning. Ta med grillmat, badetøy og godt humør.

Ta gjerne med brennbart hageavfall de ønsker å bli kvitt. Impregnert og malt trevirke må leveres til avfalls-stasjon.

Dugnad 28. Mai 2020

Hei igjen nabo! Det blir dugnad på stranda i Nedre Steinsåsen torsdag 28 mai kl. 17:30. Ambisjonen er å være ferdig før kl 19.30. Håper så mange som mulig får blitt med slik at vi får stranden vår i best mulig stand før sommersesongen.

Vi oppfordrer de som ikke har anledning til å stille til å donere 200 kr til velforeningen: Benytt VIPPS-nummer 91961. Dette er selvfølgelig helt frivillig.

Ansvarlig for dugnaden er styreleder Torbjørn Frønningen (908 42 992)

Vel møtt!

Sankthansfeiring 2019

Velkommen til Sankthansfeiring for store og små på stranden mandag 24.06.2019, fra kl. 17:00.

Det blir grilling og bål-brenning. Ta med grillmat og godt humør.

Brannvesen er varslet om bålbrenning i strandsonen.

Dugnad torsdag 20. juni 2019

Hei igjen nabo! Det blir dugnad på stranda i Nedre Steinsåsen torsdag 20 juni kl. 18:00. Ambisjonen er å være ferdig før kl 20.00. Håper du har anledning til å stille.

Vi oppfordrer de som ikke har anledning til å stille til å donere 200 kr til velforeningen: Benytt VIPPS-nummer 91961. Dette er selvfølgelig helt frivillig.

Ansvarlig for dugnaden er styreleder Torbjørn Frønningen (908 42 992)

Vi trenger noen som kan ta med:

 • Ryddesag
 • Søppelsekker
 • Jernriver
 • Trillebår
 • Henger
 • Plenklipper

Hvis du tar med noe av dette, send en melding til Torbjørn.

Vel møtt!

Sankthansfeiring 2017

Velkommen til Sankthansfeiring for store og små på stranden fra kl. 17, fredag 23.06.2017!

Det blir grilling og bål-brenning. Ta med grillmat og godt humør.

PS: Brannvesen er varslet.

Dugnad lørdag 22. april 2017

Hei igjen nabo! Det blir dugnad på stranda i Nedre Steinsåsen lørdag 22 april kl. 09:00. Ambisjonen er å være ferdig før kl 12.00. Håper du har anledning til å stille.

Hvis du ikke har anledning til å stille anbefaler vi å gi 200 kr til velforeningen, du kan benytte VIPPS-nummer 91961

Ansvarlig for dugnaden er styreleder Torbjørn Frønningen (908 42 992)

Vi trenger noen som kan ta med:

 • Søppelsekker
 • Jernriver
 • Trillebår
 • Henger
 • Plenklipper

Hvis du tar med noe av dette, send en melding til Torbjørn.

Vel møtt!

Årsplan 2017

I år prøver vi noe nytt, vi gjør et forsøk på å sette dato for dugnad tidlig! Håper datoene passer. Mer informasjon om tidspunkt for oppmøte og gjøremål kommer i forkant av de respektive dagene.

22. April: Dugnad nr. 1
23. Juni: St.Hans feiring på stranda
23. September: Dugnad nr. 2
31. Desember: (Nyttårsaften) Stjerneskudd på isen med de minste

Bryggeløft 2015

Søndag 20. september 2015 kl. 12:00 blir det aksjon for å få badebryggen opp for vinteren. Glenn stiller med båt. Vi trenger så mange som mulig til å hjelpe til på land. Den høye vannstanden er til vår fordel.

Vel møtt!